Nyheter

Organisering av private barnehager

Publisert: 04.05.2022 13:22
Regjeringen har lagt frem et lovforslag for Stortinget med betydelige endringer i reglene for organisering av barnehager. Revisorforeningen anser at overgangsordningene i forslaget ikke er realistiske.
rss