Nyheter

Oppgaveplikten for konsern etter rentebegrensningsregelen

Publisert: 10.03.2021 08:21
For 2020 gjelder de samme lempinger i oppgaveplikten som ble gitt for 2019.
rss