Nyheter

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Publisert: 18.01.2022 16:20
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. desember 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,5 pr. til 1,9 pr. basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,1 til 1,6 basert på statsobligasjoner.
rss