Nyheter

Nytt forslag om organisering, regnskap og revisjon i private barnehager

Publisert: 08.07.2021 10:31
Kunnskapsdepartementet har lagt frem et revidert forslag om krav til organisering, regnskap og revisjon for private barnehager. Bakgrunnen er behov for bedre kontroll med bruken av tilskudd og foreldrebetalinger.
rss