Nyheter

Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap

Publisert: 09.02.2022 07:09
Fra og med inntektsåret 2021 må aksjeselskaper rapportere om de har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap.
rss