Nyheter

Nye hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Publisert: 13.01.2020 07:04
Finanstilsynet har gitt ut to nye rundskriv med veiledning om hhv revisorers og regnskapsføreres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Rundskrivene gir oppdatert veiledning etter kravene i hvitvaskingsloven fra 2018.
rss