Nyheter

Nye avklaringer om Skattefunn og foretak i økonomiske vansker

Publisert: 11.11.2020 06:57
Overkurs skal likevel regnes som «tegnet kapital» og vurderingen av om foretaket regnes for å være i økonomiske vansker skal skje på både konsern- og selskapsnivå.
rss