Nyheter

Ny revisorlov på høring

Publisert: 12.09.2017 07:46
Finansdepartementet har sendt NOU 2017: 15 med forslag til ny revisorlov på høring med frist 4. desember 2017.
rss