Nyheter

Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Publisert: 09.02.2022 07:20
Regjeringen gjeninnfører ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatt og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022.
rss