Nyheter

NRS 16 Årsberetning

Publisert: 15.10.2019 06:49
Likestillings- og diskrimineringsloven er endret. I den sammenheng er det også gjort endringer i regnskapsloven.
rss