Nyheter

MVA-unntaket ved omsetning fra ideelle organisasjoner og foreninger

Publisert: 10.05.2018 09:49
Når er omsetning fra organisasjoner og foreninger avgiftspliktig?
rss