Nyheter

MVA og transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Publisert: 05.07.2018 11:29
Fremdeles uenighet om fradrag for merverdiavgift for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.
rss