Nyheter

MVA - ikke fradrag for merverdiavgift ved salg av fast eiendom

Publisert: 21.10.2021 05:51
Høyesterett har avsagt dom i saken om transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.
rss