Nyheter

Momskompensasjon frivillige organisasjoner

Publisert: 08.04.2019 08:19
Det er innført ny forskrift for momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I forskriften er det blant annet gjort endringer i kravene til revisjon og revisorrapport.
rss