Nyheter

Mindre komplekse selskaper

Publisert: 04.10.2021 08:15
Mindre komplekse enheter (LCE) gir viktige bidrag til verdensøkonomien og står for det store flertallet av enheter globalt. Samtidig må stadig mer komplekse strukturer og transaksjoner behandles i International Standards on Auditing (ISA). Denne kompleksiteten i ISA utgjør betydelige utfordringer for revisjoner av mindre enheter.
rss