Nyheter

Lovfesting av omgåelsesregelen

Publisert: 10.09.2019 08:45
Alt tyder på at skattyter fortsatt vil kunne benytte skattefri fisjon som mellomledd for å selge eiendom mv. skattefritt som salg av aksjer i fritaksmetoden
rss