Nyheter

Lagmannsretten: Salg av egen bolig gav skattesmell

Publisert: 26.02.2021 09:22
Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt dom i saken som gjaldt salg av bolig til utbygger på Fornebu.
rss