Nyheter

Koronapandemien - forsvarlig utbytte og konsekvenser for årsregnskapet og revisjonsberetningen

Publisert: 23.03.2020 09:27
Vi har fått en rekke spørsmål om hvordan revisor skal forholde seg til avsetning til utbytte under koronavirusutbruddet
rss