Nyheter

Kontrollhandlinger for revisors bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 2

Publisert: 06.01.2021 07:46
Brønnøysundregistrene har fastsatt kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av innhold i søknader om tilskudd i kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall.
rss