Nyheter

Kalkulator for kompensasjonsordning 3 for medlemmer av Revisorforeningen

Publisert: 08.07.2021 10:32
Revisorforeningens kontantstøttekalkulator for kompensasjonsordning 3 hensyntar de nye dokumentasjonskravene i forskriften og er ment å være et komplett verktøy for beregning av tilskudd
rss