Nyheter

ISA 540 (revidert)

Publisert: 08.04.2019 07:56
Ny ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger øker fokuset på profesjonell skepsis, tar hensyn til endret revisjonsrisiko ved økt kompleksitet forretningsmiljøet og har en innebygd skalering.
rss