Nyheter

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Publisert: 08.04.2020 08:46
Det er foreslått en midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ordningen er ikke vedtatt ennå.
rss