Nyheter

Innfører Airbnb-skatt

Publisert: 12.10.2017 15:20
Inntekter fra korttidsutleie av leilighet og bolig skal nå bli skattepliktig. Regjeringen peker særlig på at det er et behov for å beskytte hotellnæringen.
rss