Nyheter

Hvordan påvirker koronakrisen revisjonen?

Publisert: 08.04.2020 08:43
De nasjonale og internasjonale effektene av koronakrisen virker ikke bare inn på selskapene og deres regnskaper, men vil også ha betydning for revisors arbeid. Denne artikkelen gir en kort oversikt over momenter revisor må tenke på som følge av koronakrisen.
rss