Nyheter

Høring - regler om tilskudd, regnskap og revisjon for tros- og livssynssamfunn

Publisert: 02.09.2020 12:54
Ny lov om tros- og livssynssamfunn trer i kraft fra 1. januar 2021. I den forbindelse skal det fastsettes nye forskrifter om tilskudd, regnskap og revisjon.
rss