Nyheter

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Publisert: 02.09.2020 12:47
Foretaksregisteret må ha mottatt melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 20. oktober for å være sikret gjennomføring i 2020
rss