Nyheter

Foreslår flere skatteendringer

Publisert: 04.06.2020 06:46
Regjeringen foreslår flere endringer for å styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i norske arbeidsplasser i fase 3 i håndteringen av virusutbruddet.
rss