Nyheter

Folketrydens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner

Publisert: 19.05.2017 14:04
Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281.
rss