Nyheter

Flere forenklinger i aksjelovene

Publisert: 05.07.2018 11:18
Regjeringen følger opp flere av forenklingsforslagene til aksjelovutvalget og foreslår bl.a. enklere regler for avvikling og å oppheve kravet til revisjon av mellombalanser
rss