Nyheter

Finanstilsynets rapport fra tilsynet med revisorer i 2020

Publisert: 26.02.2021 09:30
Finanstilsynet peker på den teknologiske utviklingen og betydningen for revisjonsutøvelsen og tar opp mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.
rss