Nyheter

Finanskomiteen har avgitt innstilling om ny revisorlov

Publisert: 29.10.2020 13:44
Finanskomiteen slutter seg i all hovedsak til Regjeringens forslag. Vi forventer at loven blir endelig vedtatt i løpet av november og at den blir satt i kraft fra 1. januar 2021.
rss