Nyheter

Finansdepartementet vil oppheve gunstige verdsettelsesregler for aksjer

Publisert: 30.04.2019 16:40
Finansdepartementet foreslår å oppheve adgangen til å verdsette ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper til summen av aksjenes pålydende og overkurs.
rss