Nyheter

Endringer i NRS 8 GRS for små foretak for regnskapsåret 2021

Publisert: 22.12.2021 12:20
NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert som følge av forenklinger i notekravene for små foretak i regnskapsloven.
rss