Nyheter

Endringer i Hvitvaskingsloven - veiledning om kontantforbudet

Publisert: 27.01.2018 11:19
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) er tillagt en ny bestemmelse om kontantforbud med ikrafttredelse 1. juli 2017. Loven innfører et forbud for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter.
rss