Nyheter

Endringer i aksjelovene: Næringskomiteens innstilling

Publisert: 05.12.2019 09:30
Innstillingen omhandler endringer av reglene om avtaler med nærstående i aksjelovene, konsernunntak fra aksjeloven 8-10 om finansiell bistand fra selskapet ved erverv av aksjer i selskapet, økt åpenhet om selskapets lønnspolitikk i noterte allmennaksjeselskaper og nye regler om institusjonelle investorer og kapitalforvaltere mv. i noterte selskaper.
rss