Nyheter

Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Publisert: 18.12.2019 12:25
Fra 1. januar 2020 endres aksjeloven 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet
rss