Nyheter

Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Publisert: 06.01.2021 07:39
Fra 1. januar 2021 er det anledning til å utsette tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid frem til arbeidet er fullført dersom det ikke er foretatt delbetalinger.
rss