Nyheter

Elektroniske møter likestilles med fysiske møter

Publisert: 16.04.2021 11:05
Regjeringen har fremmet forslag til permanente regler i foretakslovgivningen som likestiller elektroniske møter med fysiske.
rss