Nyheter

Bekreftelse av søknader om kontantstøtte

Publisert: 25.05.2020 07:30
Skatteetaten har utgitt veiledning om kontrollhandlingene som må utføres for at revisor eller autorisert regnskapsfører kan avgi bekreftelse på innholdet i søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall.
rss