Nyheter

Aksjonærene måtte dekke forpliktelsene i et avviklet selskap

Publisert: 25.10.2018 08:07
Høyesterett kom til at utbytte vedtatt etter utløpet av kreditorfristen anses som likvidasjonsutdeling slik at aksjonærene blir ansvarlige for udekkede forpliktelser innenfor det de har fått utdelt.
rss