Skatteklagenemnda: Firmabilen gav skattesmell og tilleggsskatt

Mannen drev forretning hjemmefra og hadde firmabil til over en million kroner. Når han ikke klarte å dokumentere bruken av bilen, endte det med skattesmell.

Skal forenkle skatten for aksjeselskaper

Skatteetaten skal de kommende årene gjøre det lettere for næringsdrivende å levere skattemeldingen. Neste år vil et utvalg aksjeselskaper få muligheten til å teste løsningen.

MVA - ikke fradrag for merverdiavgift ved salg av fast eiendom

Høyesterett har avsagt dom i saken om transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Foreslår en rekke skatteendringer i Hurdalsplattformen

Den nye AP/SP-regjeringen vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået uendret, men varsler økt skatt på formue og høye inntekter

Skatteendringer i statsbudsjettet for 2022

Det foreslås flere skatteendringer i statsbudsjettet for 2022 som ble lagt fram av Regjeringen Solberg den 12. oktober

Avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2022

Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften og endringer i bilavgiftene.

Mindre komplekse selskaper

Mindre komplekse enheter (LCE) gir viktige bidrag til verdensøkonomien og står for det store flertallet av enheter globalt. Samtidig må stadig mer komplekse strukturer og transaksjoner behandles i International Standards on Auditing (ISA). Denne kompleksiteten i ISA utgjør betydelige utfordringer for revisjoner av mindre enheter.

Lav mva-sats blir igjen på 12%

I en periode har den lave mva-satsen vært satt ned til 6 men fra og med 1. oktober er lav mva-sats igjen 12%

Register over reelle rettighetshavere

Loven bestemmer at det skal opprettes et sentralt register over reelle rettighetshavere. Reelle rettighetshavere er fysiske personer som eier eller kontrollerer en juridisk person og enkelte andre enheter.

Viktige frister nærmer seg

Hvis du må ha registrering i Foretaksregisteret i løpet av 2021 er det viktig å være ute i god tid, anbefaler Brønnøysundregistrene i en egen melding.