Varetelling

Her er enkle maler for varetelling.

Hovedregelen for verdsettelse av varelager, er inntakskost (historisk innkjøpspris med tillegg for frakt og eventuelle andre innkjøpskostnader for å få varen inn på lager).

Dersom varens virkelige verdi (salgsverdi) er lavere enn inntakskost, må man benytte virkelig verdi i regnskapet (skattemessig verdi er fortsatt inntakskost). Varetellingslista må da vise begge verdier.