Utlegg

Dette skjemaet kan brukes av ansatte som krever refusjon for utlegg fra sin arbeidsgiver.