Reiseregning

Her finner du eksempler på skjemaer for bilgodtgjørelse og diett (Word-dokumenter):

For å kunne motta diett og bilgodtgjørelse i henhold til statens satser, er det viktig at dokumentasjonskravene oppfylles. Dette gjøres best ved å benytte et skjema som er tilpasset disse kravene.