Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Oversettelse av ISA 315 (revidert)

Ny ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon er vesentlig omarbeidet fra tidligere standard og medfører endringer for revisjonen.

Overdragelse av justeringsrett

Høyesterett har avgjort en sak om overdragelse av justeringsrett.

Næringsdepartement med ny infoside for bedrifter om koronautbruddet

Næringsdepartementet har samlet viktig informasjon for bedriftsnorge om koronautbruddet på en egen nettside.

Modernisering av mva-området

Skatteetaten arbeider med å modernisere mva-området og har utviklet en ny elektronisk portal for registrering i merverdiavgiftsregisteret.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.20

Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 2,3 % pr. 31.12.2019 til 1,5 % pr. 31.08.2020 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,7 % til 1,0 % basert på statsobligasjoner.

Grunnbeløpet for 2020 er fastsatt

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 99 858 kroner til 101 351 kroner med virkning fra 1. mai 2020.

Flere nyheter