Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Elektroniske møter likestilles med fysiske møter

Regjeringen har fremmet forslag til permanente regler i foretakslovgivningen som likestiller elektroniske møter med fysiske.

Regjeringen vil straffe lønnstyveri og forby lønn i kontanter

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag lagt frem et lovforslag for Stortinget med tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Søknad om utsettelse med skattemeldingen for 2020

Nå er det mulig å søke om utsatt frist for skattemeldingen.

Endring av regnskapsloven

Stortinget har vedtatt endringene i regnskapsloven

Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering 2020

Økokrim og PST har utarbeidet en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering som avløser den forrige fra 2018. Risikoen for at næringsvirksomhet skal bli brukt til hvitvasking av midler vurderes å være høy. Risikoen for at eiendomsmarkedet skal bli brukt til hvitvasking av midler vurderes å være betydelig.

Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. Det ligger også an til at fristene for årsregnskapet blir utsatt med to måneder, men dette skal først ut på høring.

Flere nyheter