Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Foreslår flere økonomiske tiltak i møte med pandemien

I statsråd 14. januar la regjeringen fram sine forslag om økonomiske tiltak i møte med pandemien

Pensjon fra første krone og første dag

Reglene om pensjon fra første krone og første dag trådte i kraft fra 1. januar 2022. Foretakene må tilpasse sine pensjonsordninger innen 30. juni 2022.

Utkontraktering i revisjonsforetak - ekstern drift av IKT-systemer mv.

Finanstilsynet har oppdatert sin veiledning om utkontraktering i et nytt rundskriv nr. 7/2021. Her får du en oversikt over det nye rundskrivet og betydningen for revisjonsforetak.

Betalingsutsettelse for skatt og avgift som følge av koronasituasjonen

Som følge av de nye koronarestriksjonene, er betalingsfristen 31. desember 2021 utsatt til 31. mars 2022.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. desember 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,5 pr. til 1,9 pr. basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,1 til 1,6 basert på statsobligasjoner.

Dette er gavene arbeidsgiver kan gi skattefritt

Dette trodde du kanskje ikke var et skattefritt frynsegode, men nå kan du få arbeidsgiver til å betale for influensavaksinen - skattefritt.

Flere nyheter