Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Statsbudsjett 2021 - Merverdiavgift

Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Utsatt tidfesting av merverdiavgift i byggenæringen.

Skatteendringer i Statsbudsjettet for 2021

I statsbudsjettet foreslås det bl.a. mer gunstige verdsettelsesregler ved formuesbeskatningen og lettelser i reglene for beskatning av gaver fra arbeidsgiver.

Flere koronatiltak videreføres ut året

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut året. Det samme gjelder opphevelsen av flypassasjeravgiften.

Tvangsmulkt gjeninnføres fra november

Skatteetaten gjeninnfører ileggelse av tvangsmulkt for meldinger med frist i november og senere.

Tilbakegående avgiftsoppgjør - fristen utvides

Fristen for å inngå leieavtaler utvides midlertidig fra seks til tolv måneder.

Fisjon av lisenser og etterfølgende aksjesalg i fritaksmetoden

Selskapet kunne knytte lisenser til et patent de hadde utviklet, fisjonere ut lisensene i to datterselskaper og selge aksjene i fritaksmetoden

Flere nyheter