Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Torvikutvalgets forslag til nytt skattesystem

Utvalget foreslår en betydelig reduksjon av skatt på arbeid, lavere formuesskatt og skatt på aksjeinntekter, men vil innføre arveavgift, økt merverdiavgift og økt skatt på fast eiendom og høye pensjoner

Skattedirektoratet har snudd om kontrolloppstillingen

Skattedirektoratet har nå snudd og krever at de som ikke går over til den nye skattemeldingen fortsatt må levere RS-1022 sammen med de andre skjemaene. Vi får da forskjellig løsning for to skattemeldingsalternativene.

Register over reelle rettighetshavere

Alle virksomheter skal registrere reelle rettighetshavere, men det offentlige registeret over reelle rettighetshavere er foreløpig ikke klart.

Nye dokumentasjonsregler ved krav om nedsetting av formuesverdi på næringseiendom

Finansdepartementet har fastsatt dokumentasjonsregler som klargjør vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved krav om nedsettelse av formuesverdi på næringseiendom.

Strømstøtte til næringslivet

Kort oppsummert er dette en justering som åpner for at foretak kan søke energitilskudd selv om strøm eller fjernvarme blir viderefakturert fra en annen part, for eksempel utleie av lokaler. Revisors kontrollhandlinger er også oppdatert.

Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter

Utsatt innberetning av merverdiavgift vil bedre likviditeten til selskapene som ellers må betale merverdiavgift før de får oppgjør. Forslaget vil samtidig kreve mer oppfølging og kontroll av selskapene.

Flere nyheter