Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Regjeringen varsler mva på el-biler og andre avgiftsendringer

Regjeringen foreslår å erstatte merverdiavgiftsfritaket for elbiler med en tilskuddsordning fra 2023. Tilskuddsordningen skal speile et merverdiavgiftsfritak for kjøpsbeløp opp til 500 000 kroner. Dette vil gjøre at normale elbiler ikke vil endre pris, mens dyre elbiler kan få en prisøkning som følge av en normalisering av avgiftsleggingen.

Skatteendringer i revidert budsjett 2022

Det foreslås også enkelte skatteendringer i revidert budsjett som ble fremlagt 12. mai.

Oppmykning i plikten til å fylle ut RF-1359 for finansielle produkter

Det er ikke er nødvendig å fylle ut RF-1359 for aksjetransaksjoner som er omfattet av fritaksmetoden og som står oppført i RF-1088

Skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap.

Sikkerhetsventilen for næringseiendom

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å klargjøre vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved bruk av sikkerhetsventilen ved formuesfastsettelse av næringseiendom.

Tematilsynsrapport: Bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 2 og 3

Rapport fra tematilsyn med bekreftelser for kompensasjonsordning 2 og 3 er nå klar. Finanstilsynet fastslår at revisor og regnskapsførers oppgaver er ivaretatt tilfredsstillende.

Flere nyheter