Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Mva - helsetjenester

Skattedirektoratet har uttalt seg om de nye reglene for avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og behandling.

Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

Regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

Regjeringen varsler flere endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars. Det åpnes for søknader for perioden mars-april rundt 20. mai.

Tematilsyn om vesentlighetsvurderinger

Finanstilsynet vil se på utvalgte revisjonsutvalgs vurderinger av vesentlighet og de seks største revisjonsselskapenes metodikk for fastsettelse av vesentlighet ved revisjon av regnskap.

Praktisk prøve for revisor

Revisorforeningen har fra og med høsten 2021 ansvar for gjennomføring av praktisk prøve for revisorer.

Elektroniske møter likestilles med fysiske møter

Regjeringen har fremmet forslag til permanente regler i foretakslovgivningen som likestiller elektroniske møter med fysiske.

Flere nyheter