Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Lovfesting av omgåelsesregelen

Alt tyder på at skattyter fortsatt vil kunne benytte skattefri fisjon som mellomledd for å selge eiendom mv. skattefritt som salg av aksjer i fritaksmetoden

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har utgitt veiledning pensjonsforutsetninger med oppdaterte tall pr. 31. august 2019.

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når meldinger må være innkommet for å sikre gjennomføring innen årsskiftet.

Regjeringens strategi for SMB

Regjeringen har lagt frem en omfattende og helhetlig strategi for små og mellomstore bedrifter. Strategien omfatter flere av de områder vi har fokus på. Den inneholder ingen drøftelse av grensene for revisjonsplikt.

Regjeringen skal utrede formuesskattens virkninger

Formålet er å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres.

Arveloven fornyes - dette må du vite

Den nye arveloven ble klubbet gjennom i Stortinget i mai - med færre og mindre omfattende endringer enn ventet.

Flere nyheter