Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Vilkår for overføring av justeringsplikt

Skattedirektoratet har uttalt seg om vilkår for overføring av justeringsplikt.

Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene

1. januar 2021 trer den nye revisorloven i kraft. Den nye loven er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet.

Ordningen med utsatt betaling av skatt er forlenget ut februar

Ordningen med at man kan søke skatteetaten om utsatt betaling av skatt og avgift er forlenget ut februar 2021

Hjemmekontor og skatt

Skattedirektoratet har kommet med en veiledning som skal svare på de vanligste spørsmålene om hjemmekontor

Redusert merverdiavgiftssats videreføres

Redusert merverdiavgiftssats på 6 videreføres frem til 1. juli 2021

SAF-T regnskapsfil

Skattedirektoratet vil ikke lenger akseptere at bokføringspliktige ikke har implementert SAF-T regnskap uten nødvendige dispensasjoner. Tidligere ble det akseptert at bokføringspliktige var forsinket med implementeringen av SAF-T regnskap grunnet utbruddet av korona i mars, det forutsettes nå at nødvendig funksjonalitet er på plass.

Flere nyheter