Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Spar skatt: 10 grep du kan ta før nyttår!

Hvilke skattegrep kan du ta før nyttår? Vi gir noen råd til deg som er på jakt etter gode grep på slutten av året.

Avklaring om Skattefunn

I tråd med det Revisorforeningen har argumentert for overfor Skattedirektoratet og Finansdepartementet, skal spørsmålet om et selskap er kriserammet vurderes på det tidspunktet Forskningsrådet godkjenner Skattefunn-søknaden

Finansiere kjøp av fritidsbolig med utleie?

Utleie av hytta er normalt sett enkelt og rett frem. For mange som driver litt mer omfattende utleie dukker det imidlertid opp problemstillinger som du bør ha tenkt gjennom.

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Endringer i aksjelovene: Næringskomiteens innstilling

Innstillingen omhandler endringer av reglene om avtaler med nærstående i aksjelovene, konsernunntak fra aksjeloven 8-10 om finansiell bistand fra selskapet ved erverv av aksjer i selskapet, økt åpenhet om selskapets lønnspolitikk i noterte allmennaksjeselskaper og nye regler om institusjonelle investorer og kapitalforvaltere mv. i noterte selskaper.

Revisor og bærekraft

Den bærekraftige omstillingen i Norge gir nye risikoer og muligheter for næringslivet. Revisorene må gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Flere nyheter