Nyheter

SAF-T filen fra kassasystemet

Publisert: 02.02.2019 09:36
Fra og med 2019 må alle bokføringspliktige ha oppgradert sine kassasystem i tråd med kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften, blant annet må systemet kunne produsere en fil i standard format. Ettersom veldig mye av ansvaret ligger hos produsenten er det kanskje noe uklart for den bokføringspliktige selv om systemet de har oppfyller kravet i loven.
rss