Nyheter

Ikke fradrag for mva ved kjøp av aksjer

Publisert: 12.10.2017 15:07
Høyesterett nekter fradrag for merverdiavgift; kostnader knyttet til kjøp av aksjer i et eiendomsselskap.
rss