Nyheter

Høring - forslag til endringer i aksjeloven

Publisert: 02.02.2019 09:41
Det foreslås blant annet vesentlige endringer i aksjeloven 3-8 og 8-10, og et av forslagene er at generalforsamlingen ikke lenger skal godkjenne avtaler mellom selskapet og aksjeeierne. Som følge av dette utgår også revisors bekreftelse.
rss