Nyheter

Fradrag for tap ved salg av fast eiendom. Fastsettelse av inngangsverdi

Publisert: 07.07.2017 14:53

Saken gjelder spørsmål om fradrag for tap ved salg av fast eiendom, jf. lov av 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven) § 9-4 (1). Det omtvistede er: Fastsettelse av inngangsverdi. Klagen ble tatt til følge.

rss