Nyheter

Årsberetningskrav om likestilling mv. oppheves

Publisert: 07.07.2017 14:41
Kravene til opplysninger i årsberetningen om likestilling og diskriminering oppheves fra 1. januar 2018.
rss